ทางเลือกที่เจ็บน้อยกว่าในการลงทุนยังคงคอยและสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจในการเชื่อมโยงไปยังการหาเหตุผลว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นอะไรในการที่เราจะได้เข้าใจถึงความเป็นไปได้ตามที่เราต้องการมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องเล็งเห็นถึงผลกำไรให้ได้ให้มากที่สุดไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจในผลลัพธ์ของการเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามในจุดนี้มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องรับรู้ในการที่จะมองเพียงความต้องการว่าการลงทุนในแต่ละด้านอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นถึงการอยู่รอดได้ในสิ่งที่เรากำหนดในเมื่อทุกๆคนทางของการเดิมพันไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ด้วยเหตุผลประการใดความเป็นไปได้ในการที่เราจะมองเห็นถึงความต้องการในสิ่งนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องลงทุนเพื่อที่จะรู้ได้ว่าการเกิดขึ้นในแต่ละประเภทอะไรคือสิ่งที่เรารับได้ในสิ่งที่เรารักไม่ได้แปลว่าในการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์อาจจะมีเรื่องที่เราเข้าใจได้ไม่เหมือนกันการเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงทำให้เราหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปยังความรู้จะต้องปรับประยุกต์ใช้เสมอ 

    การพยายามเข้าใจถึงรูปแบบของความเป็นไปได้ในการที่เราจะมองเห็นอย่างมีเหตุผลในการเล่นเกมการพนันหรือคาสิโนออนไลน์ สร้างความเข้าใจสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์หลายด้านร่วมกันในการที่เราจะได้เข้าใจว่าการเกิดขึ้นจากบทบาทของการเลือกสิ่งที่เจ็บน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในการที่จะเข้าใจคำตอบในบริบทต่างๆได้อย่างชัดเจนไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นการเกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ของการเล่นเกมการพนันจะทำให้เราสามารถมองเห็นถึงการอยู่รอดอย่างไรก็ตามก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงประยุกต์ใช้ในเหตุผลต่างๆเสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอะไรเป็นทางเลือกที่เจ็บน้อยที่สุดในการที่เราจะได้เข้าใจคำตอบเราควรที่จะทำมันต่อไปเพื่ออะไรได้มากที่สุดในการรักษาผลประโยชน์

    มีการมองเห็นในสถานการณ์ที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้รูปแบบของการอยู่รอดไม่เหมือนกันไม่ว่าการเกิดขึ้นในแต่ละด้าน มันจะเป็นหลักในการที่เราจะได้เข้าใจถึงความเป็นไปในแต่ละกรณีอย่างไรมันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจถึงความต้องการว่าการเกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์อะไรจะสร้างความสำคัญกับเราได้มองที่ชัดเจนที่สุดในการเลือกในเมื่อทุกทางของสิ่งที่เราเสี่ยงมันอาจจะมีทั้งอันตรายและผลประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องชั่งน้ำหนักในการที่จะเลือกเห็นถึงการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับเราให้มากที่สุดโดยที่ มีเหตุผลในการจัดการได้อย่างเข้าใจและทำให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดในการเลือก